Extra menu

More Museums

Dmoz for WP - Múzeá

Top » World » Slovensky » Zdroje » Múzeá   [0/39]

  


Slovenské národné múzeumpriority - Prehľad expozícií, podujatí, zoznam múzeí Slovenského národného múzea. [Bratislava]
Aero múzeum o. z. - Súkromné letecké múzeum v správe občianskeho združenia.
Balneologické múzeum v Piešťanoch - Expozície balneohistórie, minerálnych vôd Slovenska, národopisu a archeológie.
Banícke múzeum v Rožňave - Múzeum plní úlohu okresného vlastivedného múzea so špecializáciou na dokumentáciu baníctva a hutníctva.
Gemersko - malohontské múzeum v Rimavskej Sobote - Zameriava sa na dokumentáciu prírody a spoločnosti gemerského regiónu.
Hutnícke múzeum - Expozícia múzea, história hutníctva v regióne, vznik Podbrezovských železiarní a ich vplyv na rozvoj regiónu. [Podbrezová]
Krajské múzeum v Prešove - Ojedinelá expozícia Človek a oheň z dejín požiarnej ochrany na Slovensku. Z histórie hradu Šariš, Prešov v praveku.
Kysucké múzeum - Špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na múzejnú dokumentáciu územia Kysúc. [Čadca]
Liptovské múzeum v Ružomberku - Výstavy, expozície, pracoviská. Aktuálne akcie.
Malokarpatské múzeum v Pezinku - Regionálne múzeum so silným akcentom na vinohradníctvo, vinárstvo a najmä víno.
Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš - Skúma, dokumentuje, ochraňuje a prezentuje fondy historického, etnografického a umeleckého charakteru.
Múzeum Slovenského národného povstania - Špecializované múzeum zachytávajúce vývoj slovenskej spoločnosti v rokoch 1938–1945. [Banská Bystrica]
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi - Poskytovanie kultúrnych služieb. Sprievodcovské služby v expozíciách.
Múzeum Vojtecha Löfflera - Predstavuje viac ako 2 000 exponátov majstrovej zbierky, mapuje smerovanie súčasnej výtvarnej scény. [Košice]
Múzeum dopravy - Múzeum v priestoroch koľajiska a skladov prvej bratislavskej železničnej parostanice z polovice 19. storočia. [Bratislava]
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach - Stála expozícia Andyho Warhola.
Múzeum praveku Slovenska - Paleolitické nálezisko Prepoštská jaskyňa. Expozícia života neandertálcov na SR. [Bojnice]
Múzeum v Kežmarku - História mesta, osobnosti, pamiatky.
Múzeum vo Svätom Antone - Kaštieľ, v ktorom sa nachádza historická a poľovnícka expozícia, park a iné aktivity.
Múzeum Ľudovíta Štúra - Špecializované literárne múzeum. [Modra]
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci - Spravuje viac ako 30 000 archeologických, etnografických, historických a galérijných zbierkových predmetov.
Občianske združenie Múzeum Gýča - Predstavenie zbierky viac ako 777 exponátov. [Kremnica]
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava - Múzeum s pôsobnosťou pre oblasť dokumentácie života Goralov na Slovensku.
Pohronské múzeum - Expozície, výstavy, prednášky spojené s projekciou, odborná knižnica, predaj literatúry. [Nová Baňa]
Považské múzeum v Žiline - Považské múzeum a jeho expozície. Knižnica, služby a iné.
Poštové múzeum - História a vznik múzea. Kalendár podujatí. [Banská Bystrica]
Slovenské banské múzeum - Zromažďuje a sprístupňuje dokumenty z oblasti baníctva, mineralógie, geológie, ako aj technické exponáty. [Banská Štiavnica]
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva - Špecializované múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo v SR. [Liptovský Mikuláš]
Slovenské technické múzeum - Jediné múzeum technického zamerania na území Slovenska poskytuje pohľad do histórie a tradície vedy a techniky. [Košice]
Trenčianske múzeum - Kultúrna a vedecká inštitúcia s krajskou pôsobnosťou a viac ako 120 ročnou históriou.
Tribečské múzeum v Topoľčanoch - Regionálne múzeum. História múzea, expozície, prednášky a fotogaléria.
Via Danubia s. r. o. - Súkromné múzeum moderného umenia. [Bratislava]
Vihorlatské múzeum - Regionálne múzeum v zrenovovanom kaštieli v Humennom.
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou - Regionálne múzeum so zbernou oblasťou vranovského regiónu.
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - Regionálne múzeum vlastivedného typu.
Vlastivedné múzeum v Trebišove - Expozičná a výstavná činnosť, história múzea.
Východoslovenské múzeum v Košiciach - Inštitúcia, ktorá sa stará o záchranu pamiatok z Košíc a okolia.
Zemplínske múzeum - Múzeum dokumentuje živú a neživú prírodu a tiež kultúrnohistorický a hospodársky vývoj zemplínskeho regiónu. [Michalovce]
Šarišské múzeum - Informácie o múzeu, výstavách a expozíciách. [Bardejov]

Táto kategória v iných jazykoch

Azerbaijani [0/0]
Bahasa_Indonesia [0/2]
Brezhoneg [0/1]
Bulgarian [0/27]
Català [4/59]
Chinese_Simplified [4/119]
Chinese_Traditional [7/30]
Dansk [25/128]
Deutsch [78/752]
English [0/1]
English [0/1]
English [638/4.592]
Español [80/610]
Euskara [0/15]
Français [657/6.499]
Galego [0/40]
Greek [0/17]
Hrvatski [0/4]
Italiano [6/74]
Japanese [11/181]
Korean [4/2]
Lietuvių [5/22]
Magyar [0/40]
Nederlands [19/271]
Norsk [17/72]
Persian [0/4]
Polski [14/112]
Português [0/13]
Română [9/42]
Russian [32/427]
Slovensko [0/23]
Srpski [0/21]
Suomi [0/19]
Svenska [22/151]
Thai [0/9]
Türkçe [0/24]
Ukrainian [0/30]
Česky [3/64]

"Múzeá" vyhľadať v: All the Web :: AltaVista :: Google USENET :: Google :: HotBot :: Lycos :: Teoma :: Yahoo

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes